iTid i samarbete med Umeå Stadsförsamling

2024-03-28
Umeå stadsförsamling, med kyrkorna Umeå stads kyrka, Ersbodakyrkan, Västerslättskyrkan och Ersmarkskyrkan, har tillsammans med iTid startat upp ett arbete med att hitta den gemensamma målbilden för församlingen för att omsätta detta i handling på respektive kyrka.

Det arbetssätt som används i projektet är det koncept som utvecklats på iTid och som bl.a. handlar om att få gemensam samsyn i en grupp och att stötta framdriften med principer och beteenden som medarbetarna brinner för och en struktur som ger drivkraft