iTid levererar Lean-utbildning till Z-profil

2021-06-03
Som ett led i att förstå sina kunder har Z-profil i Umeå tagit hjälp av iTid för att förstå Lean-filosofin som många av deras kunder arbetar enligt