iTid och Bygglyftet

2023-12-12
Bygglyftet är ett initiativ skapat av Byggföretagen och Installatörsföretagen. Initiativet är inriktat på att ge deras medlemmar ytterligare möjligheter att utvecklas, bli mer konkurrenskraftiga och utveckla sin förmåga för hållbar utveckling.

iTid bidrar till utveckling av metodiken genom vår egen Jarkko Erikshammar, en del av Bygglyftets programkontor, och Moa Hedestig – en av coacherna i Bygglyftets första pilotföretag och även en del av programkontoret.

Under 2023-2024 kommer Bygglyftets metodik att testas i olika företag inom byggbranschen. Redan nu är första pilotprojektet igång. Detta pilotprojekt drivs på Nåiden Infra AB och involverar stor drivkraft och engagemang från företagsledningen.

Målbilden med Bygglyftet är att iTid, med andra coacher, ska hjälpa bygg- och installationsföretag att utveckla sin förmåga att hantera framtida utmaningar genom ständig förbättring och en vilja att förändras. Detta liknar hur coacher inom ”Produktionslyftet” utvecklar företag inom exempelvis verkstadsindustrin.

Läs mer här: www.bygglyftet.se  eller följ resan på LinkedIn @ Bygglyftet