iTid och SCA i nytt samarbete

2024-03-28
Under februari påbörjades ett nytt samarbete mellan iTid och SCA. Två av iTids konsulter, Annica Wållberg och Johanna Liljedahl kommer att vara i Obbola på deltid för att stötta upp deras Verksamhetsutveckling till följd av föräldraledighet m. m.

Under februari påbörjades ett nytt samarbete mellan iTid och SCA. Två av iTids konsulter, Annica Wållberg och Johanna Liljedahl kommer att vara i Obbola på deltid för att stötta upp deras Verksamhetsutveckling till följd av föräldraledighet m. m.

För att få en bra gemensam grund till samarbetet så deltog flera konsulter från iTid från orterna Sundsvall, Umeå och Piteå i samband med SCA interna POEx utbildning för affärsområdet massa och containerboard. Där deltog både metodcoacher och verksamhetsutvecklarna från SCA som också finns på samma orter. Det blev kunskapsgenerösa dagar med både inspiration och kunskapsutbyte. Ett forum där deltagarna uppmuntras till att bidra och lära av varandra, vilket gynnar både individer och samhällen på många sätt.

–Vi gör det här för att stärka upp med resurser inom VU i Obbola då två personer lämnar avdelningen under februari, men det är också ett tillfälle att utveckla samarbetsformen mellan VU inom SCA och iTid, säger Maria Lindgren, verksamhetsutvecklingschef i Obbola. Vi hoppas att på sikt kunna vidga samarbetet till att omfatta fler orter, säger också Maria på SCA.