Layoutarbete hos Swebor

2023-03-23
iTid stöttar Swebor med layoutarbetet inför nybyggnad och flytt till nya lokaler.

Swebor tillverkar olika typer av produkter i stål, med hela världen som marknad. I produktionsanläggningen i Luleå tillverkas huvudsakligen motvikter till truckar, i en skärprocess med 220 mm tjocka slabs från SSAB som råvara.

Swebor har planer på att flytta sin verksamhet till en ny fastighet som ska byggas på det nyetablerade industriområdet på Hertsöfältet i Luleå. Inför markanvisningen hjälper iTid dem att arbeta fram layouten för bygget. Projektet inkluderar framtagande av produktionsstrategi och principer för layouten, en översyn av produktionsflöden och arbetssätt, samt att ta fram en layout över fabriken, såväl inomhus som utomhus.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med layouter? Hör av er till någon av oss.

Levererande konsulter i projektet

Ellen Jingskog

Jennie Söderlind