Leannätverket Norr träff

2024-05-24
Leannätverket Norr träff hos Franke Futurum i Byske.
Tack Franke för rundturen i fabriken och tack till alla deltagare som delade med sig när vi pratade om hur vi får säkerhet och produktivitet att gå hand i hand!
Vill du också vara med och diskutera kvalitetsfrågor? Kontakta vår kollega Lars-Erik  (lars-erik.lindstrom@itid.se) för att anmäla dig till nätverket.
Leannätverket Norr administreras av iTid men ”ägs” av de som är med i nätverket. Vi träffas 3-4 gånger per år, varav en träff är fysisk och de övriga digitala.
#itid #enframtiddärvibor #leannätverknorr #lean #kvalitet