Leanprinciper i administrativa processer, hos Derome i Kalix

2020-04-02
Sälj- och konstruktionsavdelningen på Derome Träteknik i Kalix tränade under en heldag praktisk tillämpning av Leanprinciperna genom att spela ett administrationsspel.

Syftet var att få ökad förståelse för hela flödet, från kundens efterfrågan till dess att behovet är uppfyllt. Att göra en kartläggning av flödet och identifiera vilka aktiviteter som är värdeskapande, gjorde att man kunde lyfta fram slöserier, ojämnheter och överbelastningar. Principen Rätt från mig tillämpades genom att inte skicka fel vidare i processen.

Dagen gav också möjlighet till reflektion över Deromes egen verksamhet. Hur kan vi tillämpa detta hos oss? Hur ser flödet ut hos oss? Förstår vi den interna kundens samt slutkundens verkliga kundbehov? Värdet för alla som arbetar i processen av att se och förstå helheten – då kan alla vara med och bidra till att förbättra!

Tack Derome för alla goda insikter och nya idéer som kom fram under dagen!

Kontakta oss om du vill du veta mer om Lean administrationsspel och hur det ger en praktisk tillämpning av grundprinciperna inom Lean. Hur man uppnår flöde i administrativa processer och ger deltagarna själva möjlighet att ta initiativ till kontinuerliga och ibland radikala förbättringar av sin arbetsplats.