Daria Sas

Daria Sas brinner för att skapa hållbara företag. Det gör hon genom att tillsammans med verksamheten ta fram lösningar baserat på vetenskap, forskning, innovation och att ”tänka utanför boxen”. Darias engagemang tillsammans med hennes kommunikations- och problemlösningsförmåga är hennes främsta styrkor. Daria är teknologie doktor inom produkt- och produktionsutveckling med inriktning mot hållbarhet och cirkulär ekonomi.