Emma Joslin

Emma Joslin har erfarenhet av verksamhetsutveckling, underhåll, ledarskap, projektledning och processutveckling inom både process- och tillverkningsindustri. Hon drivs av att få stötta och arbeta med ledare och medarbetare för att utveckla flöden och arbetssätt. Att vara där det händer, ”go-to-gemba” och skapa faktabaserade beslut är en viktig utgångspunkt för Emma i förbättringsarbete och förändringsledning. Emma är utbildad civilingenjör med inriktning Industriell Ekonomi.