Isabelle Fredriksson

Isabelle Fredriksson har lång erfarenhet av ledande befattningar inom trä- och tillverkningsindustri. Med leanfilosofin som grund arbetar hon för att förbättra flöden och processer och utmana medarbetare och ledning. Förbättringsarbete och förändring är en stor drivkraft för Isabelle och hon ifrågasätter gärna vedertagna arbetssätt. Hon har ett stort intresse för människor och gruppdynamik och tror på den gemensamma styrka som finns i en grupp. Isabelle fokuserar gärna på ledarskap och kommunikation som viktiga beståndsdelar för att få full effekt av system, metoder och förändringar. Hon arbetar för att skapa samsyn, delaktighet och engagemang varpå chansen är god att uppnå en välmående och hållbar organisation.