Johanna Liljedahl

Johanna Liljedahls engagemang och intresse för människor tillsammans med hennes kreativitet- och problemlösningsförmåga förbättrar flöden och processer oavsett om det rör arbetssätt och informationsstrukturer inom en verksamhet eller om det gäller interaktionen mellan människa och system. Att kartlägga, se och förstå mönster, behov, utmaningar och utifrån det ta fram strategier är naturligt för Johanna som kommer från en bakgrund som UX Designer (User Experience). Johanna är utbildad civilingenjör med inriktning mot interaktionsdesign och har bland annat jobbat med projektledning, organisationsfrågor, användarcentrerad design och produktutveckling av både hårdvaru- och mjukvaru produkter.