John Näslund

John Näslund arbetar med utveckling av IT-system med ett starkt användarfokus. Hans erfarenhet inkluderar utveckling och testning av kommunikationssystem och affärssystem. Själv säger han att han kan lite om väldigt mycket. John är teknologie doktor inom arbetsvetenskap med inriktning mot IT.