Jonathan Van Hooff

Jonathan van Hooff är erfaren i att leda förändringsarbete och brinner för att hjälpa verksamheter att utvecklas, både i små steg och större mer innovativa kliv. Han är med hela vägen, från framtagande av vision och strategi till effekthemtagning i verksamheten. Under förändring växer nya processer, arbetssätt och gränssnitt fram, samtidigt som tidigare värderingar ifrågasätts. Det är i den resan Jonathan är med och coachar, både på lednings- och medarbetarnivå, för att hitta den gemensamma riktningen framåt och hålla fokus på helhetsperspektivet. Jonathan arbetar med att skapa en delaktighet i hela verksamheten för att förankra en beständig kulturförändring. Jonathan är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi med inriktning logistik och matematisk optimering.