Måns Montell

Måns Montell har många års erfarenhet av logistik- och verksamhetsutveckling inom industrin, främst gällande operativt inköp, lagerhantering och produktionsplanering. Utöver det har han även arbetat med strategiskt inköp inom en internationell koncern för produktion och försäljning av fönster.
Måns är utbildad civilingenjör i industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet.