Måns Montell

Måns Montell har många års erfarenhet av logistik- och verksamhetsutveckling inom industrin, främst gällande operativt inköp, lagerhantering och produktionsplanering. Erfaranheten från rollen som logistikchef under närmare tio år har gett en bred erfaranhet av förändrings- och projektledning. Utöver det har Måns även arbetat med strategiskt inköp inom internationell koncern för produktion och försäljning av fönster. Måns är utbildad civilingenjör i industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet.