Terese Nordquist

Terese har en bakgrund som projektledare för ett antal större EU-finansierade projekt inom affärsutveckling vilket innebär att hon har en stor förståelse för hur företag och organisationer kan arbeta för att dels hitta finansiering, men också beskriva komplexa processer och värden för presumtiva kunder. Med en bakgrund som framgångsrik coach till flertal företagsledare drivs hon av att sätta tydliga mål och ramar, och är inte rädd för att ta ledningen och guida sitt team mot framgång. Terese fokus ligger på att skapa nya affärsmöjligheter genom att knyta kontakter och etablera samarbeten. Med en nyfiken natur och en vilja att hitta smartare sätt att arbeta på, är hon övertygad om att kunna bidra till att ta företag till nya höjder och skapa framgångsrika affärer.