Tommy Stridh

Tommy Stridh har mångårig erfarenhet från tillverkande industri inom produktionsteknik, logistik och produktutveckling. Han har byggt sin erfarenhetsgrund som produktionstekniker och projektledare i en stark Lean-kultur. Transparens, involvering och delaktighet är enligt honom nyckelord för framgångsrik strategiskt hållbar utveckling. Tommy är Civilingenjör inom Industriell ekonomi med inriktning på produktions- och kvalitetsutveckling.