Tony Elingstam

Tony Elingstam har mångårig erfarenhet av projektledning och av ledande befattningar inom flera olika branscher. Att se verksamheter ur ett processperspektiv och att använda visualisering som verktyg ser han som ett naturligt framgångskoncept. Tony drivs av nyfikenhet och anser att förbättringsarbete inte bara är ett sätt att nå effektivitet, utan även ett sätt att lyfta arbetsklimatet inom en organisation och ge individen chans till utveckling och upplevelse av mening i sitt arbete.