Mera förstärkning till Skellefteåkontoret!

2022-09-08
Vi hälsar Mikael Karlsson välkommen till vårt kontor i Skellefteå.

Mikael är utbildad civilingenjör med inriktning mot elektronik.
Han har under sina 18 år inom tillverkande industri jobbat med allt från montör till teknikchef där LEAN har följt med under hela resan.
Han brinner för att vara med och utveckla flöden mot ett mer resurseffektivt produktionssätt och få medarbetare att växa.
Mikael ser fram emot att lära sig mer om andra företags utmaningar och hjälpa till att
utveckla arbetssätt som hjälper företagen att bli mer konkurrenskraftiga och attraktiva.