Mera utbildningen möter ett stort behov i ett växande Skellefteå

2021-05-31
Vi ser med glädje att vi har bidraget med vår kompetens till den stora utbildningssatsning som görs i Skellefteå och Norrland.

Vi levererar utbildningarna i bla Processteknik, kvalitet och Lean.

Här uppmärksammat i den lokala tidningen Megafon