Modul i Kalix deltar i Produktionslyftets utvecklingsprogram

2023-06-09
Under vecka 22 genomfördes första workshopen i Produktionslyftets utvecklingsprogram hos Modul i Kalix.

Programmet pågår i 18 månader och syftar till att stärka företagets förmåga att förnya sig och förbättra sin konkurrenskraft – allt med utgångspunkt i företagets egna styrkor och värderingar. Genomförandet är uppdelat i tre faser, som delvis är överlappande. Den första fasen består av sex workshops där en utsedd styrgrupp arbetar fram och skapar samsyn kring övergripande mål, utmaningar och prioriteringar samt drivkraft att agera. Därefter initieras Fas 2 med konkreta förändringar i verksamheten, med start i en pilot i mindre skala. Innehållet är helt styrt till de verkliga utmaningarna som företaget ser. Under den tredje och sista fasen går programmets fokus över till att sprida goda lärdomar och arbetssätt till övriga organisationen, samt att befästa ledarskapet för att säkerställa en långsiktighet i förändringarna.

Hos Modul inleddes programmet med ett leanspel där medlemmar i styrgruppen och från utvalda delar av verksamheten deltog. Förutom några roliga och intensiva lektimmar bidrog spelet till inspiration, insikter och förståelse för hur ett effektivt uppföljnings- och förbättringsarbete kan bidra till goda resultat. Mellan varje spelomgång följdes resultatet upp mot överenskomna mål, vilket tydliggjorde för alla åt vilket håll förbättringsarbetet skulle styras. Gruppen tränade bland annat på kommunikation och samarbete, flöde, planering och takt.