Nu kan iTid stötta hotell-och restaurangbranschen!

2023-06-16
Med nya medarbetare breddar iTid sin kompetens inom fler branscher och områden. Annica Wållberg bidrar med sin fleråriga kunskap och erfarenhet.

Värdskap är mycket viktigt i servicenäringen, här kan vi arbeta tillsammans med företag för att lyfta värdskapet till nya nivåer. Här kan vi stötta med hur just ert värdskap kan utvecklas, hur gästen ska uppfatta verksamheten och känna när den lämnar. Vi kan:

  • Stötta hotell-, konferens och restaurangbranschen i arbetet med eller helt ta på oss uppdrag att exempelvis strukturera hållbarhetsarbete och hållbarhetscertifiera genom kända certifieringsorgan.
  • Hjälpa till med att ta fram ett väl fungerande arbetsmiljöarbete och stötta ledare i sitt ledarskap. Vi jobbar med individ-, grupp- och ledarutveckling med bred erfarenhet från branschen.
  • Stötta i att hitta hållbara arbetssätt som ger hög kvalitet för gästen. Kanske behövs hjälp med att byta till rätt sängar för gästerna,  se över utbudet i frukostbuffén, eller hitta smartast arbetssätt för städ?
  • Bidra med framgång genom att åta oss interimsuppdrag vid behov.