Nystartat lean- och produktionsnätverk i Gävleborg

2024-05-31
På förmiddagen den 30 maj träffades närmare tjugo lean- och produktionsintresserade personer hos Alleima i Sandviken för ett första möte med det av iTid initierade leannätverket. Tanken med nätverket är att företag, organisationer och högskolan under informella former ska träffas för att utbyta idéer för att stärka den lokala konkurrenskraften.

Responsen från de vi bjudit in har var väldigt bra, dessutom har vi fått anmälningar från personer som vi tidigare inte haft kontakt med. Något som visar på ett stort intresse! Samtliga var efteråt överens om att vi ska fortsätta träffas och en nästa träff ska arrangeras efter sommaren, säger Måns Montell från iTid.

Dagen inleddes med en presentation av tankarna med nätverket. Därefter följde ett mycket intressant föredrag av Ulrika Silver, Head of Supply Chain & Business Infrastructure vid Alleima i Sandviken. Då fick alla lyssna till och diskutera den resa division Tube inom Alleima har gjort när det gäller att långsiktigt och hållbart sänka sina lagernivåer.

Detta verkliga fall är lean ur alla synvinklar. Utmaningen var inte att bestämma och genomföra att de skulle sänka lagernivåerna, det är ofta den enkla delen, utan hur de lyckades få det hållbart över tiden med fokus på kund, kostnad och arbetssätt, avslutar Montell