Omfattande Leanspel i Lycksele

2023-02-27
Effektivare flöden och processorientering var i fokus när Skellefteå Kraft Elnät träffades för kompetenshöjande arbete med stöd av iTid

Fördelat på 2 dagar så genomfördes hela 7st leanspel i en solig lokal på hotell Lappland.

Skellefteå Kraft Elnät har under en tid tillbaka jobbat fokuserat mot nya arbetssätt kring ständiga förbättringar och processorientering. Arbetet går under benämningen Principstyrt förbättringsarbete, och har bedrivits framgångsrikt under några år.

Men träning krävs alltid för att vidareutvecklas. Dessa leanspel genomfördes med en anpassning till Skellefteåkrafts arbete men även ett extra fokus på kommunikation som framgångsfaktor när man arbetar tillsammans.

Bra Jobbat alla som var med!