Överkalix Maskinstation tar stöd av iTid

2021-05-06
Under våren håller iTid en utbildning på totalt 5 dagar kring kontinuerligt förbättringsarbete, ständigt lärande och digitalisering, med Lean[1]filosofin som grund. Strävan är att skapa maximalt kundvärde av de resurser som finns tillgängliga, med förenklade men stabilare arbetssätt, bättre kvalitet och ökad lönsamhet som förväntade resultat. Utbildningen är utformad både med teoretiska inslag och praktisk tillämpning och träningen ske av genomgångna verktyg i företagets egna verksamhet.