Processkartläggning hos LKAB Berg och Betong

2020-04-15
Även under de svåra tiderna bör alla försöka tänka positivt och agera ordentligt, vilket betyder att alla bör sträva efter att hitta möjligheter (och inte problem).

Vi på iTid är involverade ett projekt med LKAB där iTid hjälper till att kartlägga nuläget av Affärsområde Specialprodukters enhet LBB:s samtliga affärskritiska processer. Som många på grund av Coronaviruset har vi tvingats köra möten på distans samt vissa workshopar och processkartläggning med hjälp av Teams och Lucidchart.

Den spontana reflektioner från beställare på LKAB är ”att dela processerna över Teams går över förväntan och att kartläggning i Lucidchart fungerar bra. Vi kan få till att alla kan bidra och fler som kan hantera processkartan online så kan det skapas bra dialoger och deltagande trots att man tappat den personliga kontakten”.