Projekt Produktion 4.0

2020-02-28
Projekt Produktion 4.0 ska stärka konkurrenskraften och stötta den digitala strukturomvandlingen hos tillverkande industriella små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Med ökad insikt, kunskap och förmåga kan de effektivisera sina produktionssystem och öka sin konkurrenskraft.

På uppdrag av IUC Norr levererar vi ett flertal utvecklingsprojekt inom Produktion 4.0.

Några av de företag där vi kommer leverera uppdrag under våren är:

Advect i Djäkneböle, Umeå
Protab i Nordmaling
Brattby sågverk i Vännesby
Remodul i Lycksele
Nomeko i Umeå