Produktionsslyftets startprogram skapar samsyn hos Scanarc i Hofors.

2020-10-21
iTid har coachat ett team på ScanArc i Produktionslyftets Startprogram. ScanArc levererar plasmasystem, ett verktyg för att omvandla elektrisk energi till en varm gas. Tekniken är fossilfri om den el som används kommer från en hållbar källa. På några veckor har vi tillsammans identifierat vart de vill, vart de är, och börjat beta av de första utmaningar som tar dem mot målet. Nu fortsätter ScanArc sin resa mot nya delmål för egen kraft.

Att ta sig tid att tillsammans skapa en samsyn om var företaget önskar vara i framtiden lyfts fram av ScanArcs alla deltagare som en viktig utkomst av programmet. Inom programmet ökas även samsynen av nuläget, dvs var vi befinner oss idag. Den tredje samsynen som skapas är vilka hinder och utmaningar som behöver hanteras för att uppnå det önskade läget och vilka de första aktiviteterna är för att hantera dessa hinder.

Den ökade samsynen har även skapat ett behov av mer samsyn. Det är en indikation på att det är viktigt att, återkommande, ta sig denna reflektionstid för att kalibrera sig mot företagets övergripande mål och strategi. Men först ska ScanArc göra det viktigaste. Att faktiskt ta de där första stegen mot de önskade framtidsläget. Tillsammans.