Sjötransporten har en viktig roll på flera sätt vid den pågående gröna omställningen

2023-05-19
I början av maj medverkade iTid på konferensen Framtidens Sjöfart i Luleå. Det är en viktig mötesplats för aktörer och beslutsfattare för att diskutera och lyfta upp utmaningar i branschen. Årets tema var Sjötransportens roll i den gröna värdekedjan.

Under dagen blev det tydligt att utmaningarna är stora, då alla etableringar som pågår i norr innebär ofantliga volymökningar av hanterat gods. Det är nästan svårt att ta till sig att bara i Luleå Hamn ska antalet anlöp öka från 600 till närmare 2500, samt att mängden gods som hanteras går från 8,5 miljoner ton till 30 miljoner ton, på bara 10 år. Allt enligt styrelseordförande Daniel Smirat.

Med flödesglasögonen på är det lätt att se flera spännande utmaningar. Godsflöden och informationsflöden behöver utvecklas, hamnplaner och terminaler behöver utökas och layoutplaneras, logistikstrategier behöver ses över. Dessutom behöver branschen i sig minska hela sitt klimatavtryck och utveckla såväl tekniken i fartyg som arbetssätt och samverkan i hela värdekedjan. Allt sammantaget kommer utvecklingen att fortsätta bidra till att världskartan för godsflöden ritas om och placerar Norrland i större fokus.I slutet av dagen anordnades ett panelsamtal med representanter från olika delar av värdekedjan. Huvudämnet som sammanfattade hela dagen och vägen mot en lyckad omställning stavas SAMVERKAN. Slutorden kom från SSAB’s Carl Wangel: ”Vi sitter i samma båt”. Fyndigt och sant.

Vill du veta mer om hur iTid kan stötta med utveckling av flöden, layouter eller strategier? Hör av dig till någon av oss.

Deltagare på Framtidens Sjöfart

Jennie Söderlind

Anders Sörqvist