Skellefteå-kontoret får förstärkning

2021-05-07
Ny medarbetare i Skellefteå

Vi välkomnar Staffan Larsson till vårt kontor i Skellefteå. Staffan har mångårig och bred erfarenhet som ledare och verksamhetsutvecklare inom tillverkningsindustrin. Han har sedan mitten av 80-talet arbetat med produktivitets- och kvalitetshöjande aktiviteter hos företag inom olika branscher i Sverige och utomlands, med goda resultat som följd.

Staffan brinner för smarta arbetssätt som utvecklar företagen, deras resultat och dess personal. Allt går att förbättra och alla kan vara med och bidra till detta genom att jobba smartare, inte snabbare.

Hos oss kommer han att arbeta med produktions- och verksamhetsutveckling för att skapa livskraftiga företag i Norrland.