Statistik dubblar betydelsen av Dalarna

2020-11-11
iTid har i en utredning, gjord på uppdrag av Mellansvenska Handelskammaren, kommit fram till att statistiken från SCB förmedlar en felaktig bild av vad regionen i Dalarnas respektive Gävleborgs län bidrar med. Rapporten visar att stora delar av Dalarnas exportvärde rapporteras till andra delar av Sverige då några av de största exportörerna har huvudkontor som ligger utanför länet.

Ta del av hela rapporten här.

Se presentationen av rapporten.