Stor potential även för små företag

2023-06-07
De enorma satsningar som sker i Norra Sverige ger även mindre företag stora möjligheter till utveckling. Fler än någonsin satsar på strukturerat utvecklingsarbete.

Det händer mycket i norra Sverige just nu. Totalt rör det sig, just nu, om planerade investeringar på runt 1100 miljarder kronor. Northvolt, H2 Green Steel, Hybrit och LKAB är några exempel där det investeras. Men det är inte bara i de nya eller stora företagen som det händer ”grejer”. De stora bolagen kommer att ha behov av att köpa in lösningar och tjänster från andra mindre företag. Nya möjligheter och utmaningar skapas.

Fler småföretag än någonsin satsar just nu på att utveckla sin förmåga att möta de förändringar som sker inom industri och samhälle. Tusentals nya jobb i nya industrier, genererar ytterligare mängder av behov och därmed också möjligheter.

Jag jobbar, som en del av mitt arbete, med coachning och rekrytering för Produktionslyftet. Ett koncept och program som hjälper företag att hitta ”sin väg” till smartare och effektivare arbetssätt. Grundtanken med hela programmet är att skapa bättre förutsättningar för att hantera och tillvarata de nya möjligheterna och utmaningar som kommer, och som dessutom kommer i allt snabbare takt. Möjligheter och utmaningar i form av nya affärer, men även nya tekniker och nya krav.

Det vi gör inom Produktionslyftet är att, på ett strukturerat och väl utprovat sätt, skapa ”kraft att förändra tillsammans”. Lite drygt 300 företag har genomgått Produktionslyftets 18 månaders utvecklingsprogram sedan starten 2007.

Bara under 2022 och 2023 har åtta (8) företag i Norr- och Västerbotten startat sin egen utvecklingsresa med hjälp av Produktionslyftet, och fler är på gång! Att så många utvecklingsresor körs samtidigt i denna region har aldrig hänt förut. Det är så otroligt roligt att flera mindre företag ser och passar på att rusta sig för de möjligheter och utmaningar som, i och med alla nyetableringar och satsningar som görs i Norra Sverige, nu dyker upp.

Vill du veta mer om vad de åtta företagen gör? Hör av dig till oss på iTid.

#iTid #enframtiddärvibor #Produktionslyftet

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/historisk-satsning-i-norr-kraver-100-000-inflyttare