Styrelsemedlem i Lean forum Bygg

2020-05-29
Vi är glada över att vår Matilda Höök numera ingår i styrelsen för Lean Forum Bygg.

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i svenskt samhällsbyggande. Föreningen sprider kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och nya arbetsmetoder för att bidra till ökat kundvärde och minimerat slöseri. Lean Forum Bygg identifierar utvecklingsbehov, utvecklar och driver seminarier, workshoppar, konferenser och utbildningar.

Vår egen Matilda har sin bakgrund inom byggande och Lean och vi tror att hon har mycket att tillföra, från sin egen tidigare erfarenhet, men även från den samlade kunskap av Lean inom byggbranschen som vi tillsammans också har på vårt företag.