Umeå kommun tar stöd av iTid

2021-04-23
Tekniska nämnden, Umeå kommun, avdelnig Fastighet tar stöd av iTid för att utreda förutsättningar för en utökad Byggservice

Uppdraget innebär en analys av nuvarande produktions- och
informationsflöden och att utifrån denna analysera verksamhetens olika roller samt om de finns behov av förändring och anpassning av
dessa för att kunna ta sig an större och mer komplexa byggprojekt.

Uppdraget utförs under våren och slutrapporteras under hösten 2021.