Uppstart av Lean-nätverk Norr

2021-05-31
Den 27 Maj så välkomnade vi till en uppstart av Lean-nätverk Norr. Första besöket gjordes digitalt på Polardörrar. Vi fick ta del av ”Standardisering till digitalisering – dörren till framgång”

Tid har under många år drivit öppna Leannätverk och nu startar vi upp ett nätverk med företag med basen i norra Sverige.
Målet med nätverket är att lära av varandra genom att dela med oss av våra kunskaper. Denna inledande träff var ett uppskatta initiativ hos deltagarna. Vid den avslutande utvärderingen kom det fram många bra förslag på hur nätverket skulle kunna se ut framöver. Bland annat att en kombination av digitala och fysiska träffar skulle kunna hållas då båda har sina för- och nackdelar.

Häng med vid nästa träff som är planerad att genomföras under September!