Utveckling av planeringsprocessen på Gestamp Hardtech

2020-02-28
Vi har tidigare arbetat tillsammans med företaget och är därför glada att vi återigen fått förtroendet.

iTid har fått som uppdrag av Gestamp Hartech i Luleå att stötta i utveckling av planeringsprocessen.