Workshop för framtida flöden i Luleå Hamn

2020-11-13
Luleå Hamn står inför en spännande och expansiv utvecklingsfas där dels projekt Malmporten pågår och dels många nya intressenter som knackar på och vill etablera sig i området.

Under en höstdag i november genomfördes en första workshop där vi tillsammans med aktörer från Luleå Hamn, Malmporten och driftansvariga Shorelink började forma målbilden för en strategisk inriktning i hamnen. Till grund hade vi de intervjuer som vi genomfört med nuvarande kunder och aktörer, framtida intressenter, kommun samt näringsliv.