Ytterligare förstärkning på Skellefteåkontoret

2022-09-08
Vi hälsar Dan Bergman välkommen till vårt kontor i Skellefteå.

Dan har många årserfarenhet som ledare och chef men även
inom F&U. I alla roller har fokus legat påförbättring och verksamhetsutveckling, vilket
Dan tycker är bland det roligaste man kan ägna sig åt. Dan ser fram emot att få träffa människor i
olika företag och branscher och hjälpa till att hitta lösningar på problem i deras verksamheter.

Han vill också ha utmaningar som både är stimulerande och kan skapa riktig utveckling.