Standardisera, digitalisera & automatisera

Att digitalisera och automatisera är något som de allra flesta företag anser är viktigt för att vara effektiva. Något som är viktigt är däremot att inte digitalisera sina slöserier, utan att först tänka till om vilka värdeskapande aktiviteter som verkligen lönar sig att digitalisera och därefter kanske till och med automatisera.

Vi utgår alltid från att företag måste förstå processer och informationsflöden och att standardisera dessa, innan digitaliseringsresan påbörjas. Därefter kan vi prata om automatisering för de aktiviteter och områden där vi tror att det kan löna sig för att uppå ett effektivare flöde.

De flesta av våra konsulter är experter på standardisering, som en grund till digitalisering och automatisering. Ett flertal av våra konsulter har dessutom sin huvudsakliga utbildning och erfarenhet inom IT-system, programmering och även drift av IT-system.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

Analys av informationsflöden

Värdeflödeskartläggning
Kartläggning av informationsflöden
Analys av värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter

Standardisering

Standardiserat arbetssätt
SOB- Standard Operations Blad
Daglig styrning
Förbättringsarbete

Digitalisering

IT-system Grunddata Affärssystem Beredning Dokumenthantering

Automatisering

Bygga bort manuella rutiner
IT-stöd
Lagersystem
Robotisering

Ledarskap

LEAN
Ledarskap med standardisering som grund
Ledarskapsutbildning

Affärsutveckling

Business canvas
Digitalisering
Hållbarhet

Våra senaste insikter och erfarenheter kopplat till Standardisera, digitalisera & automatisera