Frukostseminarium Umeå – Affärsmodellen som ett sätt att definiera sin marknad och bearbeta kunder

2023-05-24
Många företag utgår i huvudsak från sin interna produktion i sälj och leveranser. Att vara snabbfotad och följa med marknaden kan då vara svårt. Ett sätt att utveckla verksamheten är att sätta arbetssätten och organisera verksamheten utifrån specifika kundsegment.

Torsdag 1 juni är du välkommen på̊ en matnyttig frukost där vi delar med oss av vår kunskap. Den modell som presenteras under seminariet baseras på att ett företag ofta kan behöva dela upp verksamheten och organisationen i olika affärsmodeller. Med en affärsmodell menas bl.a. hur företaget organiserar sig, vilka partners, kommunikationskanaler, produktionsresurser och personella resurser som används och hur kostnads- och intäktsströmmar ser ut för att kunna leverera ett erbjudande till ett specifikt kundsegment. För respektive affärsmodell är det klokt att organisera företaget utifrån respektive affärsmodell och en bra grundmodell att utgå ifrån är en säljorganisation i de tre nivåerna kommersiellt ansvar, produktansvar och leveransansvar.

Mer om Program och Anmälan HÄR