Dan Bergman

Dan har över 25 års erfarenhet av ledande befattningar i olika företag och branscher såsom stål, skog och järnväg. Han har även arbetat med forskning och utveckling på högskola och i företag. Genom hela karriären har Dans fokus legat på förändringsarbete för att utveckla och förbättra verksamheter. Som högsta chef har han jobbat med marknadsutveckling, investeringar, förändringsarbete, produktivitet och underhåll. Dan har också erfarenhet av styrelsearbete och som interimschef.
Det Dan drivs av är att se människor växa och verksamheter utvecklas.