Matilda Höök

Matilda Höök har erfarenhet som projektledare och ledarcoach inom produktions- och kvalitetsutveckling. Hon har varit verksam i hela kedjan, från utveckling av strategier, affärsmodeller och produktionssystem på koncernnivå till coachning och införande av Lean produktion på medarbetarnivå. Matilda är Teknologie doktor i Träbyggande med inriktning mot industriellt byggande och lean kultur.