Energi

Företag i energibranschen kännetecknas ofta av stora och ibland komplicerade organisationer. I företagens uppdrag ingår i regel allt ifrån konstruktion, dokumentation och nybyggnation till drift och underhåll av omfattande anläggningar med lång livslängd. Till detta kommer försäljning, leverans och service till de konsumenter som köper och förbrukar energi. I och med den bredd av kompetens som krävs i branschen så levererar iTid uppdrag inom alla våra  kompetensområden till stora företag i energisektorn.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

Verksamhetsutveckling

Våra konsulter har vana och metoder för att driva både små och stora verksamhetsutvecklingsprojekt och i energisektorn har vi genomfört uppdrag inom nästan samtliga områden som ingår i vår kompetensprofil (läs mer under Erbjudande). Merparten av uppdragen har varit inom , Daglig Styrning, Verksamhetsledning, Taktisk planering, Strategiskt Inköp, Underhåll och Reservdelshantering.

Ledarcoachning

Vi hjälper ledare att utveckla sitt eget ledarskap,  förhållningssätt eller agerande. Ledaren frontar resten av organisationen medan vi fungerar som ett stöd i bakgrunden. iTid har erfarenhet av ledarens olika roller i branschen eftersom vi genomfört ett stort antal coachningsuppdrag i energiföretag.

Projektledning

Vi använder vår projektledningserfarenhet för att leda ett definierat projekt. Ni får en erfaren konsult med erfarenhet från liknande projekt som kan se till att projektet genomförs så effektivt som möjligt. Vi följer med hela vägen, från förstudie till uppföljning.

Hållbarhet

Energibranschen är kanske den bransch som har de största kraven både när det gäller miljö och samhällsansvar. iTid har genomfört uppdrag och har konsulter med erfarenhet inom miljöledning, arbetsmiljö, CSR och Legal Compliance.

Våra senaste insikter och erfarenheter kopplat till energibranschen