Hållbarhet

Företags och organisationers miljöpåverkan och sociala ansvar har diskuterats allt mer intensivt de senaste årtiondena. Långsiktig framgång förutsätter ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. iTid har genomfört uppdrag och har konsulter med erfarenhet inom miljöledning, arbetsmiljö, CSR och Legal Compliance.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

Ledningssystem

Risk och compliance
Arbetsmiljöledning
Miljöledningssystem

Verksamhetsutveckling

Organisationsutveckling inom CSR
Hållbara värdeflöden

Utbildningar

Hållbara inköp
Hållbarhet och CSR

Våra senaste insikter och erfarenheter kopplat till Hållbarhet