Supply Chain Management

En tydlig trend är att varje enskild aktör tar hand om en allt mindre del av den totala värdekedjan. Produktivitet och konkurrensförmåga förutsätter ett begränsat och väldefinierat antal produkter och teknologier inom företaget. I och med detta blir det allt viktigare att se till hela värdekedjan, från råvaruleverantör till slutkonsument, när effektiva processer, metoder och arbetssätt utformas.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

Verksamhetsutveckling

Ledtidsreduktion
Material- och lagerstyrning
Prognosticering
Resurs-/flödeseffektivitet

Leverantörsutveckling

Värdeflödesanalys leverantör till kund
Leverantörsstyrda lager
Prestationsmätning

Affärssystem och integration

Parametersättning lagerstyrning
Nettobehovsberäkning
EDI

Utbildningar

SCM
Logistik
Bullwhipeffekten
Strategiskt inköp

Transportlogistik

Distributionsstrategi
Hållbara transporter
Samdistribution

Infrastruktur

Analys av godsflöden

Våra senaste insikter och erfarenheter kopplat till Supply Chain Management