Byggindustri

Mycket av det som skiljer byggindustrin mot annan industri är fokus på det specifika byggprojektet. Detta snarare än att se den potential som finns i att utveckla de metoder och arbetssätt som är återkommande i alla byggprojekt, även om vissa förutsättningar såklart alltid skiljer sig åt.

Vi på iTid arbetar med utveckling av industriellt byggande (prefabricering i fabrik), men även utveckling av flöden och processer i traditionellt platsbyggande.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

Planering

Planering är A och O inom byggande, men frågan är om det blir bättre ju mer vi planerar? Det vi vet är däremot att alla planer är prognoser och att alla prognoser är mer eller mindre fel eller osäkra. Ju längre tidshorisont vi har eller desto mer detaljerad vår prognos är, dest mer fel eller osäker är den. iTids konsulter har stor erfarenhet av planering inom både industri och byggindustrin.

Last Planner

Last Planner är en metod för att skapa samsyn och ett effektivt flöde i byggprojekt. Metoden bygger på tillförlitlighet genom att endast planera det som är genomförbart, engagemang och åtagande genom överenskommelser som individer kan och vill åta sig. Det är också viktigt att den som utför en aktivitet planerar istället för en planeringsfunktion, samt att variation bejakas och tillmötesgås.

Bygglogistik

Logistik på byggplats innefattar intern logistik och transporter till och från byggplatsen. Idag läggs tid på onödiga materialförflyttningar som leder till längre byggtider, ökade kassationer och kostnader. Våra konsulter utbildar i bygglogistik på universitetet och har mångårig erfarenhet från arbete med logistik hos byggföretag.

Ordning och reda på byggplatsen

Ordning och reda på byggplatsen och levande APD-planer är viktigt för en säker arbetmiljö, minskat slöseri och bättre flöde. Vi på iTid använder metoden 5S utifrån den erfarenhet, insikt och förståelse vi har för byggandets logik och APD-planer.

Våra senaste insikter och erfarenheter kopplat till byggbranschen