Offentlig sektor

I offentlig sektor är pressen ofta stor på att hålla ner kostnader och att åstadkomma så mycket nytta som möjligt med begränsade resurser. Det blir allt vanligare att man fokuserar på flöden och försöker ta lärdom av koncept och metoder från industrin för att arbeta snabbare och effektivare. Bland iTids kunder finns Kommuner, Regioner, Universitet och kommunalt ägda bolag.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

Verksamhetsutveckling

Våra konsulter har vana och metoder för att driva både små och stora verksamhetsutvecklingsprojekt och har genomfört ett stort antal uppdrag inom samtliga områden som ingår i vår kompetensprofil (läs mer under Erbjudande). I offentlig sektor har vi främst genomfört projekt inom Verksamhetsplanering, Daglig Styrning, Inköp och Ledningssystem.

 

Utbildning

iTid genomför utbildningar på uppdrag av Universitet, Högskolor och andra utbildningsaktörer. Exempel på ämnesområden där vi både utvecklat och genomfört kurser är Inköp, Verksamhetsplanering/-styrning, Lean Production, Supply Chain Management och Logistik.

Ledarcoachning

Vi hjälper en ledare eller annan nyckelperson att utveckla sitt eget ledarskap,  förhållningssätt eller agerande. Ledaren frontar resten av organisationen medan vi fungerar som ett stöd i bakgrunden.

Projektledning

Vi använder vår projektledningserfarenhet för att leda ett definierat projekt. Ni får en konsult med erfarenhet från infrastruktur eller verksamhetsutveckling beroende på uppdragets art. Vi gör mest nytta om vi är med redan i projektens tidiga faser.

Våra senaste insikter och erfarenheter kopplat till offentlig sektor