Tillverkningsindustri

Tillverkningsindustrin har alltid legat i framkant både när det gäller att ta till sig ny teknik och nya koncept för verksamhetsledning och styrning. Moderna produktionsfilosofier som först de senaste åren kommit in i andra branscher användes redan i början av århundradet. Den kunskapsbas som finns hos iTid bygger till stor del på vår kännedom om industrin och de flesta av våra konsulter har tidigare arbetat i tillverkande företag

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

Verksamhetsutveckling

Våra konsulter har vana och metoder för att driva både små och stora verksamhetsutvecklingsprojekt. I och med att gruvbranschen och tillverkande industri utgör största delen av våra kunder så har vi inom dessa branscher genomfört ett stort antal uppdrag inom samtliga områden som ingår i vår kompetensprofil (läs mer under Erbjudande).

Kompetenshöjning

iTid genomför både öppna standardutbildningar och företagsanpassade utbildningar, bland annat inom Lean Production, Strategiskt Inköp, Produktionsplanering, Underhåll, Supply Chain Management, och Hållbarhet.

Projektledning

iTid har konsulter som kan ta ett projektledaransvar vid verksamhets- eller layoutförändringar, ombyggnationer, större investeringar eller vid införande av nya IT-system.

Resursförstärkning

I och med att en stor andel av iTids konsulter har sin bakgrund inom industrin så kan vi om en kund har kompetens- eller resursbrist tillfälligt ta ansvar för en viss roll eller funktion. I denna  typ av uppdrag ser vi det som en självklarhet att även bidra till att vidareutveckla och förbättra den aktuella funktionen.

Våra senaste insikter och erfarenheter kopplat till Tillverkningsindustri