Produktion

Ökade krav på korta leveranstider, digitalisering, automatisering, införande av Lean och ny produktionsteknik – dessutom med allt högre krav på kvalitet. Aldrig förut har kraven på producerande företag varit större. Merparten av iTids konsulter kommer från producerande företag och vi täcker därför många kompetensområden inom produktion.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

Processförbättring

Utmaningsdrivet förbättringsarbete
Ställtidsreduktion SMED
Linjebalansering

Lean Produktion

Flödeseffektivitet
Taktat flöde
Daglig styrning
5S

Verksamhetsutveckling

Värdeflödesanalys
Processkartläggning

Strategi

Processval
Produktionsstrategi
Lagerstyrningsstrategi

Layout

Layoututformning
Lageroptimering

Produktionsoptimering

Lagernivåer och partiformning
Saldosäkerhet
Säkerhetslager
Flaskhalsstyrning

Våra senaste insikter och erfarenheter kopplat till produktion