Kompetensutveckling på Boliden Rönnskär

 

Uppdraget avser att kompetensinventera nuläget genom ”Gå & Se” metodik för att identifiera framtida kompetensutvecklings- och utbildningsinsatser som krävs i det Moderna Rönnskär.

Under uppdraget har iTid bistått med 3st konsulter som under hösten träffat och följt 22st arbetslag, enhetschefer och sektionschefer för att identifiera utmaningar och möjligheter i alla led, därefter har GAP-analys sammanställts som input för fortsatt arbete

Vill ni veta mer om metoden ”Gå & Se”, hör av er till någon av oss.

 

Levererande konsulter i projektet

Emma Joslin

Göran Sandström

Magnus Olsson