Frukostseminarium Umeå – Affärsmodellen som ett sätt att definiera sin marknad och bearbeta kunder

Torsdag 1 juni är du välkommen på̊ en matnyttig frukost där vi delar med oss av vår kunskap. Den modell som presenteras under seminariet baseras på att ett företag ofta kan behöva dela upp verksamheten och organisationen i olika affärsmodeller. Med en affärsmodell menas bl.a. hur företaget organiserar sig, vilka partners, kommunikationskanaler, produktionsresurser och personella resurser som används och hur kostnads- och intäktsströmmar ser ut för att kunna leverera ett erbjudande till ett specifikt kundsegment. För respektive affärsmodell är det klokt att organisera företaget utifrån respektive affärsmodell och en bra grundmodell att utgå ifrån är en säljorganisation i de tre nivåerna kommersiellt ansvar, produktansvar och leveransansvar.

Mer om Program och Anmälan HÄR

Sjötransporten har en viktig roll på flera sätt vid den pågående gröna omställningen

Under dagen blev det tydligt att utmaningarna är stora, då alla etableringar som pågår i norr innebär ofantliga volymökningar av hanterat gods. Det är nästan svårt att ta till sig att bara i Luleå Hamn ska antalet anlöp öka från 600 till närmare 2500, samt att mängden gods som hanteras går från 8,5 miljoner ton till 30 miljoner ton, på bara 10 år. Allt enligt styrelseordförande Daniel Smirat.

Med flödesglasögonen på är det lätt att se flera spännande utmaningar. Godsflöden och informationsflöden behöver utvecklas, hamnplaner och terminaler behöver utökas och layoutplaneras, logistikstrategier behöver ses över. Dessutom behöver branschen i sig minska hela sitt klimatavtryck och utveckla såväl tekniken i fartyg som arbetssätt och samverkan i hela värdekedjan. Allt sammantaget kommer utvecklingen att fortsätta bidra till att världskartan för godsflöden ritas om och placerar Norrland i större fokus.I slutet av dagen anordnades ett panelsamtal med representanter från olika delar av värdekedjan. Huvudämnet som sammanfattade hela dagen och vägen mot en lyckad omställning stavas SAMVERKAN. Slutorden kom från SSAB’s Carl Wangel: ”Vi sitter i samma båt”. Fyndigt och sant.

Vill du veta mer om hur iTid kan stötta med utveckling av flöden, layouter eller strategier? Hör av dig till någon av oss.

Deltagare på Framtidens Sjöfart

Jennie Söderlind

Anders Sörqvist

Framtagandet av EPD:er hos Stenvalls Trä AB

När lagen om klimatdeklaration trädde i kraft i januari 2022, måste byggherrar förändra sitt sätt att planera byggprojekt och hur de upphandlar byggmaterial. Stenvalls Trä AB som är en leverantör av byggmaterial måste anpassa sig efter nya krav och deklarera sina produkter.

Stenvalls Trä AB erbjuder ett brett sortiment av sågade och förädlade träprodukter samt pellets och kutterspånbalar som produceras av sågverksbiprodukter.

Projektet med framtagandet av EPD:er pågick mellan juni 2022 och mars 2023, och nu är EPD:er för alla samtliga produkter publicerade och tillgängliga på EPD Hub portal/bibliotek EPD-Hub (epdhub.com) eller på Stenvalls Trä AB websida: Dokument – Stenvalls Trä .

 

Vill du veta mer om EPD:er? Hör av dig till mig

Levererande konsult i projektet:

Daria Sas

Ny medarbetare på Skellefteåkontoret

Per har erfarenhet från
ledande befattningar inom tillverkande industri
med en Lean verksamhetsstrategi. Han har
arbetat med verksamhetsutveckling, ledarskap, produktion, planering, projektledning,
strategiskt inköp och konstruktion.
Per anser att grunden för bestående förändringar skapas genom att utgå från helheten,
skapa samsyn, delaktighet och låta identiteten
styra vägen genom flöden och processer. Han
drivs av att utmana och utveckla människor,
flöden och affären. Per har också erfarenhet
från ledningsgrupper och styrelse.

Layoutarbete hos Swebor

Swebor tillverkar olika typer av produkter i stål, med hela världen som marknad. I produktionsanläggningen i Luleå tillverkas huvudsakligen motvikter till truckar, i en skärprocess med 220 mm tjocka slabs från SSAB som råvara.

Swebor har planer på att flytta sin verksamhet till en ny fastighet som ska byggas på det nyetablerade industriområdet på Hertsöfältet i Luleå. Inför markanvisningen hjälper iTid dem att arbeta fram layouten för bygget. Projektet inkluderar framtagande av produktionsstrategi och principer för layouten, en översyn av produktionsflöden och arbetssätt, samt att ta fram en layout över fabriken, såväl inomhus som utomhus.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med layouter? Hör av er till någon av oss.

Levererande konsulter i projektet

Ellen Jingskog

Jennie Söderlind

Ny medarbetare på Umeåkontoret

Annica har lång erfarenhet av ledande befattningar inom läkemedelsindustrin och resenäringen och har kompetens inom produktionsflöden, ledarskaps- och grupputveckling, hållbarhetsarbete och värdskap.
Det ord som bäst beskriver Annica är handlingskraft och hos oss kommer hon att arbeta med produktions- och verksamhetsutveckling för att skapa livskraftiga företag i Norrland.