Uppstart av Lean-nätverk Norr

Tid har under många år drivit öppna Leannätverk och nu startar vi upp ett nätverk med företag med basen i norra Sverige.
Målet med nätverket är att lära av varandra genom att dela med oss av våra kunskaper. Denna inledande träff var ett uppskatta initiativ hos deltagarna. Vid den avslutande utvärderingen kom det fram många bra förslag på hur nätverket skulle kunna se ut framöver. Bland annat att en kombination av digitala och fysiska träffar skulle kunna hållas då båda har sina för- och nackdelar.

Häng med vid nästa träff som är planerad att genomföras under September!

iTid levererar KY-utbildningar

I mer än tio år har iTid undervisat elever som utbildar sig inom Inköp och Supply Management vid NBI/Handelsakademin. Vi får fortsatt förtroende att leverera och numera ges kurserna även på distans.

De kurser som lärare från iTid undervisar i är Strategiskt Inköp, Hållbara Inköp, Logistik och Supply Chain Management.

Skellefteå-kontoret får förstärkning

Vi välkomnar Staffan Larsson till vårt kontor i Skellefteå. Staffan har mångårig och bred erfarenhet som ledare och verksamhetsutvecklare inom tillverkningsindustrin. Han har sedan mitten av 80-talet arbetat med produktivitets- och kvalitetshöjande aktiviteter hos företag inom olika branscher i Sverige och utomlands, med goda resultat som följd.

Staffan brinner för smarta arbetssätt som utvecklar företagen, deras resultat och dess personal. Allt går att förbättra och alla kan vara med och bidra till detta genom att jobba smartare, inte snabbare.

Hos oss kommer han att arbeta med produktions- och verksamhetsutveckling för att skapa livskraftiga företag i Norrland.

Umeå kommun tar stöd av iTid

Uppdraget innebär en analys av nuvarande produktions- och
informationsflöden och att utifrån denna analysera verksamhetens olika roller samt om de finns behov av förändring och anpassning av
dessa för att kunna ta sig an större och mer komplexa byggprojekt.

Uppdraget utförs under våren och slutrapporteras under hösten 2021.