iTid och SCA i nytt samarbete

Under februari påbörjades ett nytt samarbete mellan iTid och SCA. Två av iTids konsulter, Annica Wållberg och Johanna Liljedahl kommer att vara i Obbola på deltid för att stötta upp deras Verksamhetsutveckling till följd av föräldraledighet m. m.

För att få en bra gemensam grund till samarbetet så deltog flera konsulter från iTid från orterna Sundsvall, Umeå och Piteå i samband med SCA interna POEx utbildning för affärsområdet massa och containerboard. Där deltog både metodcoacher och verksamhetsutvecklarna från SCA som också finns på samma orter. Det blev kunskapsgenerösa dagar med både inspiration och kunskapsutbyte. Ett forum där deltagarna uppmuntras till att bidra och lära av varandra, vilket gynnar både individer och samhällen på många sätt.

–Vi gör det här för att stärka upp med resurser inom VU i Obbola då två personer lämnar avdelningen under februari, men det är också ett tillfälle att utveckla samarbetsformen mellan VU inom SCA och iTid, säger Maria Lindgren, verksamhetsutvecklingschef i Obbola. Vi hoppas att på sikt kunna vidga samarbetet till att omfatta fler orter, säger också Maria på SCA.

Ny medarbetare till vårt Umeåkontor

Erik har lång erfarenhet som konsult inom strategisk verksamhetsutveckling inom många olika branscher inom tillverkningsindustrin, så som processindustri, flygindustri och automotive. Hans intresse är framför allt kopplat till supply chain och produktion, men han har också jobbat inom processer som försäljning, produktutveckling, eftermarknad.

Hos oss kommer Erik att arbeta med produktions- och verksamhetsutveckling för att skapa livskraftiga företag i Norrland

Frukostseminarium Gävle 9/4

Vår kollega Fredrik Johansson är expert inom området sälj- och verksamhetsplanering (även kallad taktisk planering) och han visar på hur en väl utarbetad sälj- och verksamhetsplanering kan vara avgörande för att undvika fallgropar och maximera framgången för ditt företag. Genom konkreta exempel och praktiska insikter delar han med sig av hur du kan arbeta med detta hos dig.

Vanliga symptom på att en väl utformad sälj- och verksamhetsplanering hos exempelvis en tillverkande företag är:

  • Stora lager med låg omsättningshastighet
  • Leveranssäkerheten är inte tillräckligt bra
  • Ledtiden från order till leverans är för lång
  • Det finns många olika planer för samma sak
  • Planeringen är ryckig med ständiga ändringar

Bristen på gemensam information skapar buffertar och beslut fattas på baserade på ”lokal” information där avdelningar ofta saknar tillit tillvarandra.

Frukostseminariet är en unik möjlighet att lära dig från en expert inom området och få konkreta verktyg för att förbättra ditt företags prestanda. Dessutom är frukosten en utmärkt möjlighet att nätverka med andra deltagare och utbyta erfarenheter.

Välkommen till detta inspirerande evenemang där vi tillsammans utforskar vikten och möjligheterna med sälj- och verksamhetsplanering.

 

Anmäl dig till: mans.montell@itid.se

Vi håller till på DoSpace Drottningen, Drottninggatan 18 i Gävle.

 

Frukostmöte Piteå

Besök oss i Piteå och lyssna på Staffan Larsson, en av iTid:s mest erfarna konsulter med flertalet ledande befattningar på sitt CV. Staffan är erfaren coach och beställare av Produktionslyftet – ett nationellt program med syfte att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri. Programmet initierades av Teknikföretagen och IF Metall för att stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige

Ett av företagen som just nu utvecklas med hjälp av Produktionslyftet är Svalson Safety AB. De är på plats för att berätta om företagets resa i Produktionslyftet så här långt.

Oavsett om ni känner till, har egna erfarenheter eller aldrig har hört talas om Produktionslyftet tidigare kommer morgonen att bjuda på många viktiga lärdomar. För att citera Staffan: ”Det är i det närmaste tjänstefel av personer i ledande befattning att inte visa intresse för Produktionslyftet.”

 

Länk till anmälan: Anmälan till frukostevent 22/3 Produktionslyftet (office.com)

Ny medarbetare på Luleåkontoret

Marcus har lång erfarenhet från fordonsindustrin både som konsult och anställd i hela tillverkningskjedjan med underleverantörer, Tier-1’s och OEM’s. Han har de senaste tio åren jobbat internationellt med lång erfarenhet från konstruktion, produktions- och processoptimering, try-out och projektledning, både som konsult och anställd. Marcus har även erfarenhet som egen konsult mot fordonsindustrin men även inom bygg- tillverkningssektorn och som interimchef.